Příjezd do areálu je přes automatickou bránu nebo závoru ovládanou telefonem. Cesta Vás povede kolem recepce po levé straně, kde se ohlásíte a vyplníte evidenční formulář, pokud jste to neudělali při rezervaci. Dále pokračujete ke kruhovému objezdu, kde uvidíte vpravo servisní stanici pro odpadní tekutiny a buňku s WC a sprchami. Parkovací plocha se stojany na připojeni elektřiny a pitné vody se nachází vpravo od cesty lemovanou stromy v přímém směru za kruhovým objezdem. Ne vlevo! Prosím neparkujte na plážích.

  1. Stanování není povoleno.
  2. Nabíjení elektroaut pouze ve výjimečných případech po předchozí dohodě.
  3. Rozdělávání ohňů pouze po předchozím souhlasu a určení místa. Vlastní grily na uhlí jsou povoleny.
  4. Možnost zapůjčení přenosného ohniště. Popel a zbytky dřeva pouze na určené místo.
  5. Hlídejte si řádně své zvířecí mazlíčky tak, aby neobtěžovali Vaše okolí (včetně úklidu exkrementů).
  6. Dejte prosím pozor na novou výsadbu stromků i na opěrné tyčky.
  7. Možnost jízdy na plachetnici vlastní nebo zapůjčené, popř. s kapitánem.
  8. Veškerý pobyt a aktivity v areálu jsou na vlastní nebezpečí.
  9. Udržujte prosím pořádek.
  10. Noční klid 22:00 - 8:00.
Přesunout se na začátek