Úvod

Před více než 40 lety vznikla myšlenka vytvořit ve zdejší lokalitě písníků Hrádek a Oplatil středisko vodních sportů, sportovně-rekreační oblast pro Pardubicko, Bohdanečsko a Hradecko. V současné době skupina stejně smýšlejících lidí se snaží tuto myšlenku uvést v realitu. Hledáme možnosti financování takto rozsáhlého projektu, který se bez dotací či peněz potencionálních partnerů neobejde. Věříme, že se nám podaří další kroky urychlit natolik, že každý rok se posuneme o velký díl kupředu a budeme moci co nejdříve přispět k rozvoji cestovního ruchu v místní oblasti.

Plány do budoucna

Záměr vytvořit sportovně-rekreační areál v této lokalitě vznikl již v 80. letech. Vodní plocha je vhodná pro výcvik nejmladších jachtařů s dostatečným zázemím pro další doplňkové sportovní činnosti na břehu. Prostor umožňuje vybudování odpovídajícího kempu, stellplatzu. Záměr zapadá do nadregionálních plánů ITI Hradecko-Pardubické aglomerace. Navazuje na MAS Regionu Kunětické Hory, která sdružuje sportovně-rekreační aktivity v celé oblasti.

Návrh k budoucím úpravám

Byl vypracován hrubý architektonický plán zobrazující možné budoucí úpravy poloostrova.
Přesunout se na začátek